dejtingsida indie filmerna dejtingsida indie film mobil dejting online

nätdejting svd nyheter Preanalytiska faktorers inverkan på analyssvarets riktighet

gratis dejtingsajt sverige konsert Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar besvaras inte med siffervärden och klassas därför som kvalitativa undersökningar. Precis som vid andra typer av mätningar kan det finnas en mätosäkerhet som påverkar riktigheten i analyssvaret. De största felkällorna med inverkan på riktigheten är preanalystiska och kan därför direkt påverkas av beställaren/provtagaren. 

gratis dejtingsajt sverige el  

Identifikation

 • Patienten måste vara identifierad på ett korrekt sätt
  enligt 100 gratis dejtingsajt i sverige ab.
 • Om patientidentiteten knyts till en felaktig blodgrupp kan i värsta fall en dödlig transfusionskomplikation uppstå. Därför måste identifieringen intygas av provtagaren.
 • Utan korrekt identifiering och utan intygande (underskrift) blir osäkerheten så stor att någon undersökning inte utförs. Felaktigt intygande kan leda till att patienten transfunderas med fel blod.
 • För att få full säkerhet ska blodgruppen bestämmas på två oberoende prover innan patienten ges blod. Detta åstadkoms genom att blodgruppen bestäms på BAS-test röret. Om båda rören tas vid samma tillfälle åsidosätts säkerheten eftersom resultaten då alltid blir lika. En felidentifiering, med ovan nämnda risker, upptäcks då inte.
 • Om inte blodgruppen kan bestämmas korrekt på BAS-test-röret, betraktas patientens blodgrupp som okänd!

dejting i mobilen internet  

Anamnestiska uppgifter

 • Om uppgifter om blodtransfusion och/eller stamcellstransplantation inte är uppgivna kan tolkningen av patientens blodgrupp bli felaktig.
 • Om uppgift om given Rh-profylax saknas kan en antikroppsundersökning feltolkas och felaktigt råd om uppföljning under graviditet ges.
 • För säker tolkning och rådgivning inom mödravården krävs uppgifter om beräknad tid för förlossning och tidigare graviditeter.

bra gratis dejtingsida gratis  

Provet

 • Prov för blodgruppsbestämning bör vara högst 5 dygn vid undersökningen – felaktigt negativt resultat kan annars erhållas.
 • Prov för förenlighetsprövning (BAS-test) ska avspegla patientens aktuella immunhematologiska status och får därför vid undersökningen vara högst 3 dygn, provtagningsdagen inräknad – oförenlighet mellan patient och transfusionsblod kan annars inte säkert upptäckas.
 • Prov taget ur koppling till dropp kan bli tillblandat med infusionslösningen. All sådan spädning kan göra att antikroppar inte upptäcks, t.ex kan en BAS-test bli falskt negativ.
 • Provtagning i felaktigt provtagningsrör kan medföra att ett felaktigt resultat erhålls.
 • Felaktig förvaring eller transport av prov, för varmt eller för kallt, kan medföra att ett felaktigt blodgrupperingsresultat erhålls eller att oförenlighet mellan patient och transfusionsblod inte upptäcks.   

gratis dejtingsajt sverige kartor  

bästa dejtingsidan 2015 biljetter  

dejtingsidor för handikappade förr  

dejt bar göteborg

gratis dejtingsajt sverige ab Informationsansvariga
 • bästa dejtingsidan 2015 ansökan Christina Lundell, dejtingsajt för utvecklingsstörda rösta bästa dejtingsidan 2015 anmälan Chef kvalitet och transfusionsmedicin
 • dejtingsajt albaner muslimer Saad Muhallab, hbtq dejting exempel dejtingsajt albaner malmö Överläkare, transfusionsmedicin
 • dejt göteborg tips dejting i mobilen nu
Sökresultat
Stäng